Duurzaamheid2018-11-28T12:33:32+00:00

WacerWall ® heeft, als eerste producent van geluidsschermen, schermen met eenLevensCyclusAnalyse welke in de allerbeste categorie (categorie 1) van de Nationale Milieu Database zijn opgenomen.

  • WacerWall® beschikt over een EcoChain-levenscyclusanalyse en is opgenomen in de Nationale Milieudatabase in de allerhoogste categorie
  • WacerWall® brengt de verontreiniging door de bouw van een standaard Rijkswaterstaat geluidsscherm terug met 70%.
  • WacerWall® biedt een uitgebreide biotoop voor vogels, knaagdieren en insecten.
  • WacerWall® wordt geplaatst door Peek Bouw & Infra BV. Dit MKB bedrijf heeft de hoogste trede op de CO-2 prestatieladder behaald (niveau 5). Dit betekent dat zij enkel duurzaam ondernemen met oog voor het milieu. Dit vertaalt zich in een groene uitvoeringswijze waar voortdurend de CO-2 uitstoot (tot een minimum) wordt beperkt.
  • WacerWall® componenten kunnen nagenoeg geheel worden hergebruikt of herplaatst. Zo bestaan de EPS-blokken uit volledig gerecyclede elementen.

LevensCyclusAnalyse

CO2 Footprint RWS

CO2 Footprint Wacerwall

Milieu kosten indicator RWS

Milieu kosten indicator Wacerwall

Deze LCA’s zijn gemaakt door EcoChain Technologies b.v.
Met de software van EcoChain Technologies kunnen bedrijven zowel een 100% accurate ecologische footprint van hun product maken als hun productieprocessen optimaliseren waardoor grote besparingen kunnen worden gerealiseerd.
Met EcoChain kunnen bedrijven kosten reduceren, meer winst realiseren en “groen” zijn of worden.