Modellen2018-11-28T12:02:22+00:00

WacerWall® heeft drie modellen

Een Wacerwall scherm kan op iedere ondergrond worden geplaatst. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de gewenst hoogte kan een keuze worden gemaakt uit onderstaande modellen. Omdat de Wacerwall een lichtgewicht scherm is, is deze bij uitstek geschikt voor (zeer) slappe ondergronden als veen. Voor ieder model geldt dat allerlei installatie kunnen worden geïntegreerd. Te denken valt aan zonnepanelen, windturbines, flora en fauna voorzieningen, verkeerstechniek, verlichting, besproeiingsinstallaties enz.

Daarnaast is er de mogelijkheid om de verschillende modellen te voorzien van een coating, waarmee uitlaatgassen die tegen de buitenzijde komen, worden omgezet in natuureigen nitraten. Deze worden bij regenval van het scherm gepoeld en in de bodem opgenomen.

Model 1

tot max. 4 meter hoogte, gefundeerd op betonnen funderingsplaat. Dit model kan uitgevoerd worden met- of zonder grondwal. Dit is afhankelijk van de aanlegdiepte en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Voordeel van een grondwal is dat we kunnen aanleggen met een gesloten grondbalans en dat heiwerkzaamheden niet nodig zijn.

Model 2

tot max. 8 meter hoogte, gefundeerd met stalen palen. Dit model is zeer geschikt wanneer de beschikbare ruimte beperkt is. Wegens toepassing van de interne stalen palen, kan in tegenstelling tot model 1 een grotere hoogte worden bereikt. Dit allemaal met zeer smalle aanlegbreedte.

Model 3

WacerWall Custom. Dit model kent andere functies dan geluidswering alleen. Zo kan een Wacerall scherm multifunctioneel worden ingezet als: siermuur, perceelafscheiding en een flora en faunamuur/toren. De mogelijkheden in vorm en functionaliteit zijn eindeloos.

Model 4

WacerWall Prefab

Foto’s volgen